Fjärrsyn, Remote Viewing, nyttigt verktyg

Saturday, 18 August 2012 00:00

Sovjet började utbilda några av sina agenter att mentalt flyga till avlägsna platser och spionera, utan att förflytta den tredimensionella kroppen. Metoden kallas för fjärrsyn, enligt Lars Adelskoghs förslag. USA följde efter på 60-talet, dock med många tveksamheter, om det verkligen skulle vara möjligt. 1995 avhemligade CIA stora delar av deras Remote Viewing program, Star Gate.

Idag finns kurser för alla i fjärrsyn och White TV tar upp ämnet under Mind Control, då det visar att det fortfarande finns ouppklarade mekanismer, hur människans sätt att ta in och lagra information fungerar. De flesta, inklusive TI:s (targeted individuals= offer för Mind Control), tror fortfarande, att minnet sitter i hjärnan, men mycket tyder på att det sitter i ett fält utanför hjärnan. Hjärnforskningen har hittills inte kunnat visa var minnet sitter och folk med hydrocefalus, en vattenhjärna, där enbart några få procent av hjärnvävnaden fanns kvar i skallen, hade utmärkt minne.

Se även på White TV: Reinkarnation viktig puzzle bit för att förstå människan;

Ayahuasca-medicinen bör tillåtas i hela världen;

Själavandring bekräftat av rolig själ: Peter Wahlbeck;

Reinkarnation mot rasism;

Torbjörn Sassersson duktig på fjärrsyn/remote viewing;

Var inte rädd för döden;