Dresden Holocaust 13-15 feb 1945 glömd

Wednesday, 13 February 2013 11:41

Få vet att de engelska och amerikanska bombningarna av den tyska storstaden Dresden den 13 feb 1945 på kvällen fram till den 15 feb förmodligen var den största massakern på ett ställe som någonsin begicks, det krävde betydligt flera oskyldiga offer än atombomberna som USA kastade på Hiroshima och Nagasaki.

Det fanns inga militära mål kvar i Dresden, men många sjukhus, som hade stora röda korsar på sina tak. I Dresden hade hundratusentals flyktingar, mest kvinnor och barn, sammlats, som ville komma undan den kommunistiska terrorn som den röda armén utförde som vanligt, när de kom in i andra länder, helt oberoende om de låg i krig med Sovjet Unionen eller inte.

Källa

De engelska och amerikanska 650 000 ton fosforbomber orsakade en fruktansvärd eldstorm utan like. Aldrig har så många människor bränts levande. För att lura ut civilbefolkningen ur sina skydd gjorde de engelska och amerikanska massmördarna flera extra långa pauser, så att folk trodde attacken var över. När de sedan lämnade sina skydd så genomfördes nästa attack för att åstadkomma så många grymma mord som möjligt. Efter den sista pausen avslutade amerikanska Mustangs bombningarna genom att prickskjuta civila och brittiska krigsfångar för att komplettera förintelsen av Dresden.

Som vanligt har segrarna efter WWII ljugit om offersiffrorna; när det gäller Tyskar så trycktes siffrorna ner i motsats till andras, som förfalskades uppåt.

Winston Churchill: "Jag vill inte höra förslag om krigsviktiga mål runt omkring Dresden, jag vill höra förslag hur vi kan steka 600 000 flyktingar från Breslau i Dresden." (Minute by A.P.S. of S.-Air Chief Marshal Sir WILFRID FREEMAN; 26. Januar 1945, in: Air Historical Branch File CMS.608)

Se även på White TV:

Dresden Holocaust för 71 år sedan, ingen åtalad ännu