Har NASA plockat bort UFO-bild från Mars?

Friday, 23 June 2017 03:13

Jorden och solsystemet har dagligen kontakt med livsformer, som inte kommer från vår planet. Vi skall inte veta något om detta, då vi sedan kunde komma på idén, att sådana varelser har kontroll över vår planet sedan urminnes tider. Dessutom håller de oss dumma så att vi skall tro att liv är knyten till en kropp. Så är inte fallet, vilket många själva har upplevt genom s.k. utanför kroppen-upplevelser. Fjärrsyn, på engelska remote viewing, är också ett bra bevis på att vi kan se, höra, minnas och tänka även utan vår kropp.

Här en kort video från en vaken Internet-användare med namnet Mauricio Ruiz: