USA ingen rättsstat, FBI sprängde Oklahomas Murrah hus, Timothy McVeigh Sheep Dipped

Wednesday, 15 February 2017 17:41

källa: https://www.davidicke.com/article/375660/omar-mateen-committed-mass-murder-fbi-tried-lure-terror-plot

James Corbett har gjort mycket bra filmer och forskning. Men han har aldrig tagit upp världens värsta ämne: mind control. Samma sak i denna välregisserade film från 2015 om den amerikanske elitmilitären Timothy McVeigh, mannen som officiellt avlivades 2001 i USA efter en dödsdom, för att ha sprängt Alfred P. Murrah byggnaden i Oklahoma City den 19 april 1995 med nästan 200 mördade, många barn, och talrika lemlästade.

De klara bevis att Timothy McVeigh var under mind control nämner Corbett tyvärr inte. Men han kommer med nya uppgifter, att Timothy McVeigh var sheep dipped och att han med stor sannolikhet fortfarande lever som högt dekorerad amerikansk soldat.

Alla elitsoldater är under hård mind control. De skulle aldrig antas till sådana enheter, om de inte gick att fjärrstyra perfekt! Så kan USA utföra sina talrika brott, inklusive mord och knarksmuggling, varje dag.

Filmen kommer med många bevis, att FBI sprängde byggnaden med bomber, som hade placerats innan, precis som under 9/11. Där bär dock CIA och Mossad huvudansvaret.

Se WTV:s inslag om Oklahoma:

Oklahoma bomber McVeigh was Mind Controlled;

Oklahoma City Bombing: tidigare av FBI och DEA inbyggda bomber orsakade massakern;

US Marines och Navy Seals utför massor med mord;

USA ondskans supermakt: 50 skrämmande skäl;