The Huge Secret That Princess Diana Knew

Friday, 29 April 2016 00:00

källa

David Icke har sammanställt mycket bra forskning hur mordet på den engelska prinsessan Diana gick till. Han fick många vittnesmål att hon visste att den engelska kungafamiljen inte är vanliga människor utan hybrider med 50% mänsklig DNA och 50% reptiloid, vilket ger dem makten att kunna byta kropp (shapeshift), växla mellan reptil- och människokropp, en fantastisk prestation, som är resultatet av universums mästare i genetik, Drakoreptilerna.

Vår smala lycka är att underhuggarna, shapeshiftarna, nu gör uppror mot sina mästare, de vita Drakoreptilerna. Formväxlarnas trumfkort är att de ser ut som människor och att de därför kan agera mera obehindrat på jorden än mästarna.

YouTube text till filmen nedan:

This is only a fractional part of a very long document [Note: I’ve posted the full document. 

http://369news.net/huge-secret-prince...

about the parasitic murdering reptiles known as the Royal Family of England and what princess Diana discovered about them. Some people may find this totally unbelievable and shocking! Huge Secret Princess Diana Knew

While researching this book I was introduced to Christine Fitzgerald, a brilliant and gifted healer, who was a close friend and confidant of Diana for nine years. Because of Christine’s understanding of the esoteric, Diana was able to talk to her about matters she would not dare to share with anyone else for fear of being dubbed crazy. It is clear that Diana knew about the true nature of the royal family’s genetic history and the reptilian control. Her nicknames for the Windsors were “the lizards” and “the reptiles” and she used to say in all seriousness: “They’re not human”. There is a very good reason for Diana using this description of the Windsors.

Mer om mordet på Lady Di på White TV:

Prinsessan Diana blev mördad av MI6;

Prinsessan Diana mördad i satanistisk ritual;

Prinsessan Diana mördad med Mind Control;