Obama har i praktiken redan förklarat krig mot Iran

Tuesday, 21 February 2012 02:32

Det har i media rapporterats mycket knapphändigt om att US president Obama, redan den 5 feb. 2012 undertecknade ett exekutivt dekret, om att Iran utgör ett hot mot den amerikanska nationella säkerheten. Den amerikanske presidenten påstår att det föreligger en 'National Emergency', med vilket menas att USA befinner sig i en nödsituation. Han åberopar skrivelsen NDAA (National Defense Authorization Act) [Nationella Försvars-auktorisationsakten] från 2012, som ger den amerikanske presidenten makt, att utan kongressens godkännande, vidta militära åtgärder mot en annan nation. Detta är inget annat än en krigsförklaring mot Iran, trots att USA:s försvarsminister nyligen uttalade att Iran, inte planerar att tillverka en atombomb.

Å andra sidan är Iran dock definitivt inte oskyldig, när det gäller allvarliga misstankar om att de producerar en atombomb: se White TV:s inslag Iran förbereder atomvapentest. Hotet riktas dock i första hand mot Israel och inte mot USA.

Obamas dekret attackerar även den Iranska centralbanken för att vara oärlig och behjälplig med penningtvätt. Här ligger pudelns kärna, i den aggressiva amerikanska politiken gentemot Iran. Detta land och länder som Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien och Nordkorea, har el. hade alla en centralbank, som inte är el. var kontrollerad av Rothschild, via centralbankernas centralbank, BIS i Basel, Schweiz.

För att kunna införa den Nya Världsordningen, (New World Order = NWO eller 'OWN' (ägd) baklänges, måste finansoligarkerna tillskansa sig kontroll över samtliga centralbanker i världen. Irak, Afghanistan och Libyen har redan fallit. Syrien är på väg och Iran kan nog liknas vid en mogen fallfrukt på senhösten. Ang. detta: se White TV:s inslag om Libyen.

Intressant är också att en plan redan finns upprättad från 2009, som till stor del redan verkställts, men som också innefattar hur Iran skall knäckas. Planen, "Which Path To Persia -  Options For a New American Strategy Toward Iran" upprättades på Brookings Institute och titeln liknar den mer kända policyplanen "Project for a New American Century", som White TV tog upp sommaren 2011. En plan som drog upp riktlinjerna för 9/11 och de följande olagliga krigen mot Irak och Afghanistan, långt innan den 11 sept 2001.

Nätet är redan överhopat med spekulationer om hur USA skall manipulera igång ett krig mot Iran, och då i första hand genom den beprövade taktiken, med en falskflaggad attack mot sig själva. USA:s militära historia är nedlusad av falskflaggade operationer som:

* kriget mot Spanien 1898, började med att USA sänkte sitt eget fartyg USS Maine i Havanas hamn.

* inträdet i WWI kunde ske efter sänkningen av det amerikanska fartyget Lusitania.

* inträdet i WWII gavs legitimitet och skedde, först efter att Japan anfallit amerikanska fartyg i Pearl Harbour, i en attack som USA hade förkunskap om, men som USA undanhöll sin egen militär.

* en öppen krigsförklaring gentemot Nord Korea och eskalering av Vietnamnkriget, kunde ske först efter en falskflaggad attack mot ett amerikansk fartyg i Tonking bukten 1964.

* 'Operation Northwood' var en plan upprättad av amerikansk militär, för att på falska grunder kunna angripa Kuba.

* den falskflaggade attacken mot tvillingtornen i New York i september 20011, gav USA legitimitet för att först anfalla Afghanistan och senare, med hjälp av lögner om massförstörelsevapen, legitimitet för en invasion av Irak.

Med kunskap om ovanstående är det ytterst oroande att Jerusalem Post, den 9/1-2012 rapporterar om att Iran kommer att attackera ett amerikanskt hangarfartyg i Persiska viken. Så lämpligt då..... USA verkar ha en viss fallenhet för att attackera och sänka sina egna fartyg!

Demonstrationer borde anordnas framför USA:s ambassad mot detta exekutiva dekret! Krig är legitimt bara när ett land utsätts för ett direkt krigsanfall - ALDRIG som svar el. handling  i en icke-militär konflikt!

 

You must be logged in to comment.