Kreuger Kraschens Konspiration med Lars-Jonas Ångström

Thursday, 23 October 2014 17:12

källa: boken Kreuger-Mordet är skriven av Lars-Jonas Ångström

 

Bara de obildade eller de illvilliga påstår efter mer än 80 år att Ivar Kreuger begick självmord. Han mördades av häradshövdingen Marcus Wallenberg på uppdrag av storfinansen i New York, närmare bestämd J.P. Morgan, som ogillade konkurrenten och fredsmäklaren Ivar Kreuger.

 

Bankirerna Wallenberg och Morgan tog Stalins mördargäng KGB till hjälp för att mörda Ivar Kreuger den 12 mars 1932 i sin fina lägenhet i Paris. De var dock så snåla att de inte delade rånbytet med Stalin, varför denne planerade att förgripa sig på oskyldige Raoul Wallenberg. Båda mord mörkläggs ännu idag för att skydda Wallenberg-banksters.

 

Se även på White TV:

 

Föreläsning från samma seminar: Nya skandaler om Kreugerkraschen och mordet;

 

80 år efter Kreugermordet;

 

Kreugermordet början till lösningen av Raoul Wallenberg gåtan;


Bästa Kreugerboken hittills;

 

 

 

You must be logged in to comment.