Bankmarionetten Andreas Cervenka (SvD) vilseleder Svenska Folket

Saturday, 05 October 2013 15:25

Idag, den 5 okt 2013, har SvD ett stort uppslag från deras ledande ekonomijournalist Andreas Cervenka: "Därför är världens ekonomi så bräcklig".

Med den titeln skulle man kunna förvänta sig att Cervenka upplyser allmänheten om orsakerna till våra och världens ekonomiska bekymmer. Cervenka undanhåller dock viktiga nyckelfakta och hänvisar flera gånger till Adair Turner, tidigare chef för den brittiska motsvarigheten till Finansinspektionen, FSA. Varken den eller Cervenka nämner i det här inslaget att huvudproblemet är att penningmängden för räntorna aldrig produceras och att samtliga pengar (även kontanterna) i omlopp har emitterats som kredit.

För att öppna ögonen för människorna bör också påpekas att om alla skulle återbetala sina lån, skulle inga pengar finnas kvar i samhället, då alla pengar skapades genom utlåning och när ett lån återbetalas till banken ligger det inte kvar hos banken utan försvinner in i det tomma intet, varifrån det kom en gång i tiden, när det lånades ut.

Till alla banklån, d.v.s. till alla pengar, då pengar idag enbart föds som banklån, finns räntekrav knytna. Dessa pengar för räntorna skapas aldrig. Samhället måste därför ständigt konkurrera om en total penningmängd som är för litet. Som spelet hela havet stormar, stolen för räntorna finns inte.

Det är tre nyckelfaktorer som gör att världens ekonomi är så bräcklig:

1. att privata banker får tillverka pengar själva ur tomma intet (som Cervenka riktigt påpekar);

2. att penningmängden för räntorna aldrig skapas, vilket leder till ständig brist på pengar (vilket bankmarionetter gärna förtiger).

Då det enbart finns ett sätt att komma åt nya pengar, ny skuldsättning, för att kunna betala räntorna, tvingar vårt finanssystem folk att ta nya lån, för att klara sin ekonomi. Det hemska är, att den nya skuldsättningen triggar nya räntekrav, vars pengar inte heller ha skapats. Bristen på räntepengarna ökar lavinartat, med exponentiell fart.

3. Genom att bankerna inte har arbetat för de pengar de tillverkar och genom att det inte finns en lag som ger bankerna rätt att skapa pengar ex nihilo, ur tomma intet, så ger bankerna fuskpengar till sina kunder. Bankerna bedriver digitalt falskmynteri, då den största delen av pengar idag är digitala pengar i datorvärlden. Kontanterna utgör i Sverige enbart ca. 4,2 % av alla Svenska Kronor som finns.

I gengäld får bankerna äkta värden för sina fuskpengar i form av säkerheter i fastigheter, bilar och företag (etc). Detta medför en smygexpropriering genom bankerna på sju olika nivåer, se närmare boken Den Vita Skolan i Nationalekonomi, som alla kan ladda ner gratis här.

Om dessa smygexproprieringar är det knäpptyst hos Cervenka och de övriga bankmarionetterna.

Att Cervenka hänvisar till IMF ekonomen Michael Kumhof är dock mycket positivt. Kumhof är för en gångs skull en pålitlig källa och modig ögonöppnare. White TV tittare känner honom redan.

En sådan skicklig blandning av sanning och lögn är typiskt för bankstermarionetter. Där sanningen har sipprat fram genom andra kanaler, t.ex. alternativa media, som vaken.se, Nya Tider eller White TV, tar man tjuren vid hornen och blåser upp sig som sanningsavslöjare. Det faktum att banker skapar pengar ur tomma intet har lyckligtvis redan spridit sig rätt så långt. Då tar bankstersystemet ingen skada om man "avslöjar" detta. T.o.m. de flesta unga banktjänstemän har förstått att privatbankerna emitterar pengar genom utlåning. Vad de flesta dock fortfarande inte är medvetna om är, att detta medför med tvingande matematisk konsekvens, att penningmängden för räntorna fattas och leder till ett olagligt pyramidspel genom smygexproprieringarna. Bankerna bedriver inte bara ett enligt lotterilagen förbjudet pyramidspel, de bedriver den värsta sorten av pyramidspel, då hela samhället är tvungen att delta i jakten på nya räntepengar.

Cervenka rekommenderar att titta på YouTube föreläsningen från Adair Turner, se filmen nedan. White TV skall nu läsa lusen av Adair Turner genom hänvisningar till filmen med tidsangivelser:

1. I Del I på YouTube, min 13-14:48: Turner gör en skillnad mellan fiat-money creation by states och credit-money by privat banks. Detta är grovt felaktigt och avsett att skydda privatbankernas makt genom att suga sig fet på pyramidspelet. Uttrycket fiat-money kommer från det latinska uttrycket fiat lux, som betyder det varde ljus ur tomma intet. Både staten med sin centralbank (i Sverige Riksbanken genom datorsystemet RIX) och sina statliga banker och privatbankerna kan emittera pengar ur tomma intet, fiat-money, och den största delen av fiat-pengar kommer från privatbankerna.

2. Del II, min 2:00: Turner talar om möjligheten att marknadens disciplin kontrollerar den privata kreditgivningen och därmed penningmängden i samhället för att undvika inflation. Att lägga kontrollen på marknaden är att göra bocken till trädgårdsmästaren. Marknadens girighet har numera blivit välkänd för många. Turner talar i samma väva om att räntenivån bestämmer penningmängden. Detta har varit en svag kontroll förr, då det fanns kassakravet kvar (bankerna var tvungna att deponera litet pengar på sina konton hos Riksbanken, så att de oftare fick låna pengar där, så att Riksbankens reporänta kunde tygla litet). Idag har privatbankerna dock fria händer utan kassakrav och reporäntan har degraderats till ett spel för gallerierna. Det är inte reporäntan som bestämmer penningmängden i samhället utan privatbankerna genom att de är villiga att låna ut eller inte. Hur mycket ränta de tar har ingen direkt koppling till reporäntan, då bankerna för det mesta skapar sina lån ur tomma intet och inte genom lån från Riksbanken.

3. Del II, min 2:48: vad menar Turner med natural rate of intrest? Det finns inga räntekrav i naturen och Islamic Banking har klarat sig igenom finanskrisen så bra just därför att det har förbud mot räntor.

4. Del II, min 3:35:  "it matters to whom credit is extendet" Turner vilseleder genom att rikta fokus på frågan vem som får banklån. Detta är inte huvudproblemet utan att pengar enbart kommer till genom utlåning med ovan nämnder ödesdigra räntekonsekvenser.

5. Kort därefter refererar han till nobelpristagaren Hayek, en annan bankstermarionett. Vem annars får nobelpris?

6. Del II, min 9:18: Turner ger en missvisande förklaring av Spaniens och Greklands problem. Sanningen är att det är alltid några i systemet som måste slås ut med matematisk nödvändighet, då det ständigt finns för litet pengar i omlopp. Turner borde ha nämnt att penningmängden för räntorna fattas.

7. Del III, min 0:56 "debtcontracts are fundamently diffrent from creditcontracts"  enligt Fisher och Simons. Detta citat är förvirrande utan förklaring vad han menar med skuldkontrakt till skillnad från kreditkontrakt. Bankerna har på senare år skickligt lanserat felaktig information om vad en skuld, kredit och pengar är. Man utnyttjar att inte alla har läst juridik. Tanten från SEB i bankparasitmålet dillade i domstolsförhandlingen också om att banken ger kredit och inte pengar när ett banklån beviljas. Detta är ren nonsens. En skuld är inom juridiken ett åtagande från en person gentemot en annan att fullfölja ett löfte om ett visst beteende. Det kan vara att bygga ett hus, att städa eller att betala eller återbetala pengar. Skuld är ett stort överbegrepp. Ett lån är för långivaren ett åtagande, en skuld, att låna ut ett föremål, t.ex. bil, ägg eller pengar. Samtidigt är det för motparten som fått föremålet genom lån en annan skuld, att ge lånet tillbaka efter en viss tid. Lån som gäller pengar kallas också för kredit. Alla krediter består av två skulder: kreditgivarens att ge ut pengar och kredittagarens att ta och senare återbetala de lånade pengar.

Alla skulder är dock inte krediter, då skuld är överbegreppet som kan omfatta allt möjligt annat än att återbetala pengar. En kredit är ett avtal genom två ömsesidiga skulder, men pengar är ett föremål, ett redskap.

Att jämställa pengar med krediter är därför missvisande. Visserligen föds alla pengar idag som krediter, men det måste inte vara så, trots att bankerna gärna vill ha det så. I ett ärligt finanssystem som den Vita Skolan i Nationalekonomi förespråkar, föds pengar inte som kredit utan som engångsbetalningar från Riksbanken för utfört arbete utan krav på återbetalning eller räntor, s.k. arbetspengar.

8. Del III, min 3:43: Turner ställer vanliga lån på en nivå med banklån i diskussionen. Detta förvirrar. Ett vanligt lån av pengar mellan två parter kan enbart göras med redan av bankerna producerade pengar (bortsett från penningförfalskning). Detta ökar inte penningmängden som helhet utan är enbart en omfördelning av redan emitterade pengar! Det är ju enbart bankerna som gör pengar, ingen annan.

9. Del III, min 11:37: Turner citerar en engelsk centralbankchef: "money, credit and banks play no meaningfull roll" och Turner håller med om det, att bankerna inte har en nyckelroll i samhället. Att privatbankerna vållar massarbetslöshet, inflation, bubblor, statsskulder, höga skatter och massfattigdom är han knäpptyst om. En bättre förespråkare för att upprätthålla pyramidspelet kan bankerna inte få.

10. Turner säger inte att pengar skall uppbackas med arbete och inte skulder, som idag, eller guld som förr, trots att han ofta refererar til BNP som ett mått för penningmängden.

Hela Turners tal är opedagogiskt och förvirrande och det är meningen. Genom århundraden av förvirrspel har etablissemanget kunnat dölja sitt mäktigaste maktredksap: fractional reserve banking=skitsystemet vi har över hela världen idag.

Att Andreas Cervenka rekommenderar en fd chef för den brittiska Finansinspektionen (FSA) som förebild och pålitlig källa för finansupplysning är lika ansvarslöst som att rekommendera pyramidspelkungen Bernie Madoff (fick 150 års fängelse) som en utmärkt adress att investera säkert.

Tror Cervenka verkligen att bankstercentralen i London (City of London, vilket är en egen stat i staten), som kontrollerar politikerna och myndigheterna, skulle tillsätta en ärlig människa som chef för Finansinspektionen?

Att SvD:s Andreas Cervenka vägrade att rapportera om bankparasitmålet mot SEB, trots att Henning Witte bad honom om det, bekräftar att Cervenka är en bankslickare.

Det enda som är odelat positivt med Cervenka är hans humor. Det skall han ha credit för.

Annan allvarlig Cervenka kritik på WTV:

Andreas Cervenkas (SvD) grova lögn om SCA/ Industrivärden, bara idioter litar på Svenska Dagbladet;

Andreas Cervenka (SvD) säger inte hela sanningen om bail-in; Deutsche Bank på fallrepet

 

You must be logged in to comment.