Socialtjänsten bedriver barnhandel i Sverige, faktum att många barn far illa i familjehemmen och på statliga institutioner, LVU bort! Upd 7.3.

Saturday, 04 March 2023 06:55

 

 

Ofria Fria Tider kom med en mycket bra debattartikel från Eva Schwarzvogel: "Socialtjänsten bedriver barnhandel i Sverige"

"De flesta föräldrar får aldrig hem sina LVU-placerade barn. .....

Jag kan vittna om den brist på rättssäkerhet i domstolen som råder när ett LVU-mål tas upp.

Socialtjänsten kan påstå vad som helst om föräldrarna, barnen och familjens situation utan att någon utomstående granskar dessa påståenden, tar fram bevis eller begär fakta.

Domstolen, med en lagkunnig och ett antal nämndemän utan erforderlig kompetens, fattar avgörande och oåterkalleliga beslut. Domstolarna går helt på vad socialtjänsten skrivit – de nekar sakkunniga vittnen, till exempel läkare och barnpsykologer, att medverka.

När man som förälder sedan vill få hem sina älskade barn ställs man inför en kompakt mur av misstro och avvisande ifrån socialtjänsten och domstolen. Det är socialtjänsten som har veto och om de inte vill samarbeta med föräldrarna så får dessa aldrig tillbaka sina barn igen. ...

Socialtjänsten gör vid en hemtagningsbegäran en utredning där de i 99 procent behåller barnen på LVU. Denna utredning tar cirka fyra månader. Om socialtjänsten inte tycker att barnen ska få komma hem så tycker inte domstolen det heller.  ......

Det spelar ingen roll om anledningen till att socialtjänsten tog barnen är borta eller om barnen själva bara vill få komma hem till mamma och pappa!

Det är skrämmande lätt att bli av med sina barn och omöjligt att få dem tillbaka om inte socialtjänsten medverkar.   .....

Nu är socialtjänsten en hänsynslös maktapparat som aktivt arbetar med att leta efter barn och kartlägga familjer. Tvångsåtgärder kommer i första hand, inte som sista utv

Socialtjänsten bedriver en barnhandel i Sverige med barn som tas ifrån sina riktiga föräldrar och placeras via vinstdrivande koncerner till familjehem och institutioner. Det är tyvärr också ett välkänt faktum att många barn far illa i familjehemmen och på statliga institutioner."

Debattartikeln nämner tyvärr inte att de flesta socialtjänster och domare är med i ett pedofilt nätverk. Många soctanter slussar barn till pedofiler med flit!

LVU-lagen måste avskaffas omedelbart! Den missbruks systematiskt. Bara specialutbildade får gå in i hem där barn far illa och sätta stopp för det på plats. Barnens vilja ska respekteras mycket mer!

 

Update 5.3.23 från AB:

"Aftonbladet har granskat dömda tonåringar från förra året, där över en tredjedel är eller varit omhändertagna enligt LVU – men inga insatser har kunnat stoppa deras fortsatta väg in i kriminaliteten.

– Jag känner ingen som suttit på Sis som inte är kriminell idag, säger en ung man.   ....

Han tycker att det bara blev värre för honom under tiden han var på hemmet – och att han bara blev mer kriminell.

– Jag placerades med massa folk som mig, med massa adhd-barn som alla bara tänker på kriminalitet. Man kan ju inte förvänta sig att det ska bli jättebra då, säger han."

 

Update 7.3.23 från ofria Fria Tider:

Donia, 15, hittades död i familjehemmet – ingen straffas

Naturligtvis skyddar Lunds tingsrätt och lagmannen Björn Hansson de ansvarslösa barnplågarna! Detta är en gigantisk Frimurarskandal!

 

Se även på WTV:

Nya bevis hur kriminella domstolar, åklagare och socialtjänster sviker barn, Sverige pedofilernas paradis!;

SvD spelar pedofiler och kriminella från Socialtjänsten i händerna;

NOA: polisen rutinmässigt bortprioriterar eller felaktigt lägger ner fall av sexualbrott mot barn;

Pedofilring styr LVU-barnomhändertagande enligt Ove Svidén;

Förbjud tvångsomhändertagande av barn! Missbruks av pedofilnätverk och oseriösa läkare och soc;

 

 

You must be logged in to comment.