Goldman Sach’s Whistleblower Greg Smith: casinon är bättre reglerad än banker

Saturday, 22 June 2013 18:23

Greg Smith fick nog av Goldman Sach's omoraliska företagsklimat och hoppade av. Kritiken mot världens mäktigaste bankstermonster publicerar Greg Smith i boken Why I Left Goldman Sachs: A Wall Street Story. I filmen nedan är de första 43 min intressanta, där Smith sammanfattar viktig information om bankstervärlden.

Källa, Government Sachs whistleblower Greg Smith från Sydafrika

Tre avgörande regeländringar genomfördes i USA (mest under president Clinton), som gav bankerna ännu större makt:

1. Upphävningen av Glass-Steagall-Act (GSA) 1999 genom Gramm-Leach-Bliley-lagen. GSA kom till under Roosevelt i början av 1930-talet efter den stora börskraschen 1929 (iscensatt bl.a. för att knäcka Ivar Kreuger) för att tukta bankerna. Den förbjuder att en bank får spekulera med sina egna pengar och samtidigt ge råd till sina kunder, som lagt in pengar på banken. Benägenheten är då stor att banken råder sina kunder till en produkt som gynnar banken, men skadar kunden. När banken har två konkurrerande kunder, kan info om dessa missbrukas till bankens fördel.

2. Införandet av Commodity Futures Modernization Act (CFMA) år 2000. Clinton tillät, att farliga finansiella instrument som derivaten etc. inte längre skulle handlas under börsens tillsyn, utan svart, helt utan kontroll. Derivat marknaden anses idag vara den största bubblan av alla, med en enorm explosionspotential.

3. Öppning i Net Capital regeln. Krav på bankens egna kapital blir ännu mera slapphänta. På en dollar som banken äger, kan minst 40 nya produceras. På så sätt produceras allt mer pengar som inte har en motsvarighet i den verkliga ekonomin, som alltså inte backas upp av arbete. Följden blir en våldsam inflation och smygexpropriering av den breda allmänheten.

Intressant är också, att president Obama utnämnde en f.d. advokat från Wall Street som chef för den amerikanska finansinspektionen Securities and Exchange Commission (SEC). Mary Jo White blev känd för sina tricks att hjälpa Wall Street banksters. Så Obama gjorde bocken till trädgårdsmästaren, eftersom han är bara en bankmarionett. Som tack missade SEC 75% av alla deadlines för införandet av tuffare bankregler, som Obama hade 'lovat'.

Obamas finansreform ledde till att USA:s fem största bankerna nu har blivit ännu större än före kraschen 2008 och bonusflöden blivit ännu rikligare.

 

You must be logged in to comment.