Slående naturvetenskapliga bevis att GUD finns

Tuesday, 28 May 2013 21:47

Nobelpristagaren Konrad Lorenz har sagt någon gång, att en naturvetenskaplig forskare blir allt mer övertygad om Guds existens, ju längre den forskar. Filmen nedan belyser detta på ett utmärkt sätt. De för mig mest slående naturvetenskapliga argument som gudsbevis är förekomsten av Fibonacci talen och det gyllene snittet i naturen och universum, samt alla evolutionslögn. Visserligen gick skapelsen inte heller av stapeln som bibeln och den kristna högern säger och vår släkt är äldre än 7 000 år, men Darwinism är lätt avslöjbara lögn. Charles Darwin var frimurare av 27. graden.

Källa, naturen är byggd efter gyllene snittet

Cui bono? Vem har nytta av att förneka Gud? Djävulen! White TV tittare har redan lärt sig att det ligger en djävulsk konspiration bakom, att den viktigaste delen av fysiken har hållits hemligt i över 100 år, den delen som beskriver livet och den fria energin: läran om skalärvågorna. När fysikprofessorer som Heaviside och Gibbs tillåts förfalska Maxwells vågekvation i över 100 år och världens största fysikaliska snille Nikola Tesla än idag är en okändis, då visar detta tydligt, att vi inte kan lita på många vetenskapsmän. Därför är det föga förvånande, att de ljuger för oss om att universum och livet skulle ha uppstått ur en slump, utan en skapare. Då de mörka krafter finansierar och publicerar vår forskning (Wallenberg stiftelse t.ex) har resultatet blivit gigantiska lögner på bred front.

"1953 publicerade Stanley Miller sitt berömda experiment om syntetisering av biomonomerer."Jag har alltid trodd på det, är präglat på det, så att säga, och nu får man höra att även detta experiment var en bluff. Svårt att smälta...

Titta även på White TV:s inslag: Det finns även en arkeologisk konspiration

 

You must be logged in to comment.