Mest talar för att Ukraina sprängde dammen, som de beskjutit hela tiden sedan mitten 2022, då motoffensiven misslyckades vill de tigga ännu mera vapen

Wednesday, 07 June 2023 05:20

Källa: Ukrainsk bombhål i dammen från sommaren 2022

 

Redan sedan mitten 2022 har Ukraina ständigt beskjutit dammen i Nova Kachovka. Nu när den ukrainska motoffensiven har misslyckats behöver de en avledningsmanöver för att motivera NATO att skicka ännu mer vapen och ammunition. Ryssland drabbas hårdare av vattenmassorna än Ukraina och Västs anklagelser omedelbart mot Ryssland utan bevis är också ett klart tecken att Blod-Zelenskyjs terrorregim har sprängt dammen.

Redan den 11 november 2022 skrev WTV:

"Risken är stor att Blod-Zelenskyj gör en terrorattack mot ett av Sovjets största vattenkraftverk nära Kherson. Detta skulle dränka massor med oskyldiga civila och marken blir värdelös."

Rysslands sida av dammen ligger djupare än den ukrainska och därför översvämmas främst de ryska försvarsanläggningarna. Den konstgjorda sjön är snart borta vilket underlättar ukrainska attacker i detta område. Ryssland tvingas nu att dra bort sina trupper från de översvämmade områden och måste binda krafter att rädda befolkningen ur sina översvämmade hus.

Dessutom får terrorregimen i Ukraina en enorm propaganda fördel då de förljugna massmedia och politiker i Väst och NATO direkt anklagar Ryssland utan undersökningar och belägg!

 

Läs även på Newsvoice:

Kiev misstänks ha sprängt vattenkraftverket Kachovka – 22 .000 hotas av översvämning

Tucker Carlson: Kiev vinner på att spränga dammen och vattenkraftverket Kachovka

 

Och Samnytt skriver:

"Ryssland menar istället att haveriet är ett resultat av att dammen under ett halvårs tid regelbundet beskjutits från den ukrainska sidan. I kombination med ökande vattenmängder genom floden under våren, brast till slut den nästan 70 år gamla sovjetiska betongkonstruktionen, heter det. ”Ett terrordåd”, skriver det ryska utrikesdepartementet i ett uttalande.

Att Ukraina beskjutit Kakhovka-dammen är ett oomtvistat faktum. Den ukrainske generalen Andrij Kovalchuk berättade för Washington post i december förra året om hur han beordrade en ”testattack” mot dammen med det amerikanska raketartillerisystemet Himars.

Attacken, som betecknades som ”framgångsrik”, syftade till att försvåra för ryssarna att använda dammstrukturen för att korsa floden. Vid attacken skapades enligt generalen tre hål i kraftverksdammens dammluckor."

Och

"Ryssland varnade i oktober förra året i ett brev till FN:s säkerhetsråd för en planerad ukrainsk attack mot Kachovka-dammen. Det framgår av FN:s digitala arkiv.  .....

Nebenzia påpekar vidare att Ryssland ”noterat luftangrepp mot kraftstationens dammluckor syftandes till att höja vattennivån i floden”. Att Ukraina genomfört sådana attacker mot dammen, med exakt det syftet, bekräftas drygt två månader senare av den ukrainske generalen Andrij Kovalchuk. Att attackera dammar, fördämningar och kärnkraftverk strider mot Genèvekonventionerna."

 

Update 8.6.2023, nu när Ryssland blivit försvagat genom miljöterrorism försöker Blod-Zelenskyj igen med en motoffensiv:

"Den ukrainska motoffensiven har inletts, uppger fyra ukrainska militärkällor för Washington Post. Landets styrkor ska ha intensifierat motattackerna under natten."

och på Global Politics om ukrainsk miljöterrorism mot en rysk ammoniak-ledning:

Ukraina sprängde också Togliatti-Odessa-ledningen 5 juni – orsakar stor skada

och ny rysk satellit kan se allt även genom moln:

https://youtu.be/yYonkG9kPmM

 

https://youtu.be/KqcMeEkT4fM

Update 11.6.23:

Å andra sidan, när det gäller Ryssland, är den stora frågan som att besvara: varför skulle den vilja förstöra dammen när det alltid hade det enklare alternativet att skapa massiva översvämningar för att dränka de ukrainska utplaceringarna genom att helt enkelt öppna dammluckorna någon gång i framtiden?

 

Se även på WTV:

Ryssland drar sig tillbaka från Kherson och västliga sidan av Dnjepr då översvämningsrisk efter terrordåd från Blod-Zelenskyj;

Ukraina slaktar levande sårade soldater och civila på organ under skydd av SBU och Blod-Zelenskyj Upd 31.5.;

Ukrainska motoffensiven siktar mot barn, kvinnor och civila, inte den ryska militären!;

 

https://youtu.be/vCnP3UGDGMw

 

 

You must be logged in to comment.